Witamy Was na stronie naszej wspólnotowej parafii w Mistowie.
Jesteśmy członkami katolickiej Wspólnoty Chemin Neuf, która od 2009 r. prowadzi pracę duszpasterską w parafii, a jej charyzmatem jest praca na rzecz jedności Kościoła, rodziny i każdej osoby.

Celem naszej posługi jest towarzyszenie wszystkim w drodze do uznania Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i Pana, oraz poddanie się działaniu Ducha Świętego, który czyni nas dziećmi Boga Ojca. Naszej posłudze patronuje Maryja, Matka Boga i nasza Pani Fatimska.

Inspirują nas słowa Papieża Franciszka, który wzywa nas do towarzyszenia osobom poszukującym uzdrowienia i pomocy: „W obliczu tak wielu potrzeb duszpasterskich, tak wielu próśb ze strony kobiet i mężczyzn, grozi nam, że się przestraszymy, zamkniemy się w sobie w postawie lęku i obrony. (…) Powiedziałem już kilka razy, że Kościół wydaje się być szpitalem polowym. Tak wielu jest ludzi zranionych, którzy proszą nas o bliskość. Proszą o to samo, o co prosili Jezusa.”

Obecnie w parafii posługują:
o. Marcin Borządek CCN - Proboszcz
s. Joanna Pruszkowska
Katarzyna i Andrzej Łukomscy

RYS HISTORYCZNY PARAFII

Ziemia mińska, leżąca na wschód od Stolicy, pod względem religijności swoich mieszkańców, wyróżnia się na tle innych mazowieckich powiatów. Zamieszkujące tutaj rodziny zawsze dbały o rozwój życia religijnego i silne więzi społeczne. Owocem tego było, miedzy innymi, stworzenie w Mistowie dnia 16 grudnia 1997 r. niewielkiego Ośrodka Duszpasterskiego pw. Matki Bożej Fatimskiej, który został wydzielony z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim i parafii pw. św. Anny w Jakubowie. Swoim zasięgiem obejmował początkowo siedem wiosek, ale ostatecznie został ograniczony do trzech: Mistowa, Leontyny i Anielinka oraz trzech domostw wioski Porąb. Nowa placówka powstała dzięki staraniom ks. prał. Stanisława Wołosiewicza, który w ten sposób ułatwił wiernym z okolic Mińska Maz. udział w niedzielnej Eucharystii. Do czasu wybudowania kaplicy wierni gromadzili się na Mszach św., nabożeństwach i spotkaniach formacyjnych w remizie strażackiej. Katechizacja była prowadzona przez dziesięciolecia w budynkach prywatnych, należących do parafian.

Mistów był zawsze mocno związany z parafią Narodzenia NMP w Mińsku Maz. i przez pokolenia mieszkańcy okolicznych wiosek udawali się do tamtejszej świątyni. Tam też celebrowali swoje Msze święte prymicyjne dwaj mistowscy kapłani. Pierwszym z nich był ks. Aleksander Wóycicki /ur. 5.03.1878, świecenia kapł. 3.02.1901, zm. 2.08.1956/. Był on pierwszym spośród polskich księży ze stopniem naukowym doktora nauk politycznych i społecznych; profesorem na wyższych kursach Polskiej Macierzy Szkolnej, a od 1918 współzałożycielem i wykładowcą KUL-u. W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji ks. Aleksander był członkiem klubu Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy. Później, w 1939 roku, był więziony na Pawiaku. W latach 1948–1954 prowadził wykłady w Seminarium Metropolitalnym w Warszawie.
Drugi z kapłanów to ks. Franciszek Cudny /ur. 1.08.1905, świecenia kapł. maj 1934, zm. 30.06.1936/, który zginął tragicznie w Sochaczewie, ratując tonącego w rzece Bzurze profesora tamtejszego Liceum.

Centrum dzisiejszej Parafii stanowi kompleks Kaplicy i plebanii, zaprojektowany przez architekta Jarosława Wołosiewicza z Białegostoku. Znajduje się on na terenie Mistowa, i został zbudowany w latach 1999 – 2001 staraniem ks. Mirosława Tempczyka, pierwszego Administratora (16.12.1997 – 01.06.2007), wspomaganego przez dziekana mińskiego ks. prałata Stanisława Wołosiewicza. Ks. bp Kazimierz Romaniuk dokonując obrzędu poświęcenia Kaplicy, 13 maja 2000 roku, polecił przyszłą parafię patronatowi Matki Bożej Fatimskiej. Kolejnym Administratorem został mianowany ks. Andrzej Wnuk (01.06.2007 – 21.08.2009).
W 2009 roku duszpasterstwo zostało powierzone Wspólnocie Chemin Neuf (Nowa Droga) i jej Administratorami byli kolejno: o. Józef Jonczyk SVD (21.08.2009 –10.04.2010), o. Jacek Gniadek SVD (10.04.2010 – 1.07.2010), o. Krzysztof Charańczuk CCN (1.07.2010 – 1.09.2016), o. Marcin Borządek CCN (1.09.2016 – 1.10.2017).
Dekretem ks. abpa Henryka Hosera w dniu 1 sierpnia 2017, w roku setnej rocznicy objawień fatimskich, w miejsce Ośrodka Duszpasterskiego została erygowana Parafia pod tym samym wezwaniem, a o. Marcin Borządek CCN od 1.10.2017 jest pierwszym proboszczem nowopowstałej Parafii. Obecnie w Parafii posługują również siostry konsekrowane: Joanna Pruszkowska i Urszula Pietrusewicz.